“De grootste seniorenorganisatie van Gelderland”,
KBO Gelderland: voor en door senioren
Word lid Word Donateur

Jaarrekeningprocedure als middel om pensioenindexatie te verkrijgen

KBO-Brabant – KBO Gelderland – KBO Limburg – KBO Noord-Holland – KBO Overijssel Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen – Stichting PensioenBehoud Tot 2007 konden de pensioenuitkeringen op een enkele uitzondering na altijd worden geïndexeerd. Toen in 2007 de nieuwe Pensioenwet werd ingevoerd, was het daarmee snel gedaan. De indexatieachterstand per eind 2021 voor alle 3,3 miljoen pensioengerechtigden bij elkaar bedraagt volgens omroep MAX € 56,5 miljard. Iemand die in 2007 pensioengerechtigd werd, is gemiddeld al een bedrag misgelopen van ruim twee jaar pensioenuitkering. Bovendien zou zijn/haar jaarlijkse pensioenuitkering met ingang van 2022 met indexatie ongeveer 30% hoger zijn dan nu het geval is. Voor iemand met een aanvullend pensioen van € 1.000 per maand betekent dit een misgelopen bedrag van meer dan € 24.000 en een uitkering...
Lees meer

Verenso: “Teleurstellend: nauwelijks aandacht voor kwetsbare ouderen”

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is teleurgesteld dat er in de plannen die het kabinet vandaag op Prinsjesdag bekend maakte, wederom zeer beperkte aandacht is voor kwetsbare ouderen en de rol die de specialist ouderengeneeskunde kan vervullen in de zorg voor deze doelgroep. Juist nu de vergrijzing de komende jaren exponentieel toeneemt. Regierol De Miljoenennota benoemt nadrukkelijk dat de houdbaarheid van de ouderenzorg zwaar onder druk staat. Als er niets verandert zal er de komende jaren geen passende zorg meer kunnen worden geboden aan ouderen die dit nodig hebben. Verenso is teleurgesteld dat er bij het zoeken naar een oplossing geen oog is voor de regierol die de specialist ouderengeneeskunde kan vervullen bij kwetsbare ouderen in de ...
Lees meer

COLUMN

Afscheid nemen doet soms pijn…

Afscheid nemen. Het is inherent aan de levensfase waarin de meesten van ons verkeren. Zo rond ons 65-ste nemen we afscheid van ons werkende leven. Sommigen hadden er reikhalzend naar uit gekeken, was het een verlossing. Anderen stopten met teg...
Lees column

Senioren van nu: meer dan de moeite waard

Gezond en goed oud worden, dat vinden we belangrijk. Maar oud zijn? Dat is een ander verhaal. Voor KBO Gelderland, met bijna 20.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Gelderland, is het een uitdaging om daar een weg in te vinden. Feit is, dat we met z’n allen steeds ouder worden en dat het aantal senioren groeit. Een groep die er toe doet in onze maatschappij. Vanwege het aantal, maar ook vanwege de toegevoegde waarde, als mantelzorger, oppas voor de kleinkinderen en op tal van plekken als betrokken vrijwilliger. En natuurlijk moet er rekening worden gehouden met de zorg die een deel van deze groep uiteindelijk nodig heeft.

 

Krachtig en kwetsbaar

Het mooie van senioren is, dat ze tegelijkertijd krachtig en kwetsbaar kunnen zijn, ongeacht hun leeftijd! Die kracht en kwetsbaarheid zorgen ook voor een verbondenheid met elkaar. Binnen de KBO is dat heel goed zichtbaar. We maken samen plezier, werken samen aan onze gezondheid en onze ontwikkeling, komen op voor elkaar en zien naar elkaar om. Dat maakt de KBO tot een organisatie die er toe doet in onze samenleving. Word ook lid van de KBO, dat kost maar een paar tientjes per jaar en je krijgt er heel veel voor terug. Kijk maar eens rond op onze website of ga kennismaken bij een afdeling in de buurt. Echt de moeite waard!