De laatste…
De laatste…

Het spreekwoord zegt dat aan alles een einde komt. Ruim 13 jaar geleden nam ik afscheid van de praktisch uitoefening van mijn beroep, maar trad nog een 5-tal jaar op als spreker op internationale congressen. Op zeker moment voelde ik dat ik alle ontwikkelingen in het vakgebied niet meer kon en niet meer wilde bijhouden en ben ik daarmee gestopt. Dat was de aanleiding om ook met die activiteiten te stoppen.

Hetzelfde gevoel dat het tijd is om te stoppen heb ik sinds een paar maanden bij het schrijven van columns voor het Gelderse KBO. Daarom heb ik besloten dat deze mijn laatste zal zijn.

Verloedering 2…

In mijn vorige column wees ik op de verloedering in de maatschappij. Die verloedering is nog steeds, en ik zou bijna zeggen versneld, gaande. De agressiviteit die mensen aan de dag leggen blijkt nu ook zodanige parten te spelen in de supermarkt dat de grote ketens hebben besloten om maatregelen te nemen. Hetzelfde geldt voor de agressiviteit ten aanzien van medewerkers van politie, brandweer, zorg en ziekenhuizen.

Dat zijn niet alleen de symptomen van verloedering. Ook het taalgebruik in en door de media is erbarmelijk, zoals ook in de politiek. Niet alleen het type woorden dat wordt gebruikt en de vermenging met zogenaamde straattaal, maar ook de grammaticale fouten die worden gemaakt. De kwaliteit van het onderwijs is zodanig gedaald dat vele ouders zich zorgen maken over de opleiding van hun kinderen. Vele Nederlanders zijn niet in staat een brief te lezen en worden aangemerkt als analfabeten.

Het gebrek aan visie bij de politiek en overheidsinstanties zijn mede de oorzaak van de woningtekorten, het gebrek aan elektriciteit en het nu aangekondigde tekort aan de eerste levensbehoefte water.

In veel van mijn columns heb ik over deze onderwerpen geschreven waaruit u zou kunnen denken dat ik een pessimistisch en negatief ingesteld figuur ben. Niets is minder waar, zoals meer ingewijden kunnen bevestigen en de niet politiek-georiënteerde columns laten zien. Ik ben uitermate positief ingesteld, maar heb steeds gemeend al deze negatieve dingen onder de aandacht te moeten brengen opdat er een beweging in de tegengestelde richting zou ontstaan.

Beuningen, juli 2024

Leo H.D.J. Booij