Onderzoeksrapport ‘Een stip aan de horizon…’ KBO Gelderland
Onderzoeksrapport ‘Een stip aan de horizon…’ KBO Gelderland

Eind 2023 stelde het bestuur van KBO Gelderland de commissie ‘profilering en netwerk’ (p&n) in. In het  ‘overgangsjaar 2023’ bleek er behoefte aan herijking van een aantal zaken. Enerzijds ging het om de profilering, anderzijds hoe we als KBO aantrekkelijk voor onze leden kunnen blijven.

De commissie is vanaf december vorig jaar zorgvuldig te werk gegaan. Allereerst is er een enquête met 44 vragen onder de besturen van de 53 afdelingen uitgezet. Vervolgens waren er verdiepingsgesprekken met geënquêteerden en kon er door de betrokken afdelingen nog op de conceptrapportage worden gereageerd. In maart was de onderzoekrapportage gereed.

De respons was enórm (28 van de 53 afdelingen!) en de kwaliteit van de inbreng, zowel vanuit de enquête, als tijdens de verdiepingsgesprekken, was hoog. De constatering dat er binnen afdelingen een enorme inzet, betrokkenheid, goede samenwerking en trots is waargenomen, vindt het bestuur zondermeer verheugend. Dat geeft inderdaad perspectief om een ‘stip aan de horizon’ te kunnen zetten.

Klik hier voor de onderzoeksrapportage ‘Een stip aan de horizon…’.