Vereniging KBO Gelderland

Bestuur KBO Gelderland

Dhr. Arie van Alphen – voorzitter
arievanalphen@gmail.com

Dhr. Roel Kremers – secretaris
roelkremers49@gmail.com

Mevr. Janiska de Wolde – penningmeester
janiska@irissoftware.nl

Mevr. Marina Naijen – bestuurslid
marina@zone4.nl

Dhr. Ap Dominicus – bestuurslid
abdominicus@gmail.com

Mw. Jeanette Elstak – bestuurslid
jeanetteelstak@gmail.com

Dhr. Jan Dirk Focker – bestuurslid
jdfocker@kpnmail.nl

Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers en leden terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. Bij KBO Gelderland is Aad Overvliet de vertrouwenspersoon. U kunt Aad bereiken via: amov@planet.nl

Hij stelt zichzelf hieronder voor.


Mijn naam is Aad Overvliet en ik wil u graag iets meer over mijzelf vertellen. Ik ben 74 jaar en gelukkig nog goed gezond van lijf en leden. Samen met Tineke woon ik in Landhorst, de kinderen zijn het huis uit en als de kleinkinderen er zijn is het vaak een dolle boel. In mijn werkzame leven was ik werkzaam bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Omgaan met vertrouwelijke informatie was daarbij dus dagelijks aan de orde. Na mijn pensionering ben ik als vrijwilliger actief gebleven voor o.a. de KBO maar ook een organisatie als “Jong Nederland Limburg”. Op die manier blijf ik zelf ook jong ! Verder draag ik graag mijn steentje bij als lid van een Seniorenraad en als penningmeester van  “Tafeltje Dekje”.

Veel tijd voor andere dingen is er dus niet maar als het kan dan ben ik graag in Zuid Afrika. Lekker keuvelen met mijn familie daar, en natuurlijk lekker eten. Maar helaas,…door Corona is dat de afgelopen tijd niet mogelijk gebleken.  Als vertrouwenspersoon van uw KBO Gelderland hoop ik weinig problemen tegen te komen, maar mocht het anders zijn, dan ben ik er.