Vaccineren
Vaccineren

Eindelijk is het er dan, het vaccin tegen het coronavirus. Eindelijk, omdat veel mensen gehoopt hadden dat het er eerder zou zijn. Maar in werkelijkheid moeten we blij zijn dat dit vaccin er nu al is omdat gebruikelijk de tijd dat zo’n vaccin kan worden ontwikkeld enkele jaren is. In de wereld zijn er al meer dan een miljoen mensen mee gevaccineerd en hebben zich nauwelijks complicaties voorgedaan. Het vaccin is dus veilig, terwijl het aantal besmettingen en zieken van het virus steeds sneller gaan, mede vanwege de mutaties. Als gevolg daarvan neemt in de Nederlandse bevolking het aantal mensen dat zich wil laten vaccineren toe en zit nu op bijna 80%.

Het vaccineren is in Nederland begin januari begonnen, en … nu lijkt het bijna een beeld op te roepen dat we hebben gezien in de naoorlogse jaren! De Gezondheidsraad heeft een advies gegeven voor de volgorde waarin bevolkingsgroepen zullen worden gevaccineerd; eerst zwakke ouderen, dan zorgverleners en daarna de rest van de bevolking. De regering heeft dit advies aanvaard, maar na een week al aangepast onder druk van de groep van Covid-verzorgenden in ziekenhuizen: Covid-zorgverleners in ziekenhuizen eerst, dan zwakkeren en verzorgenden in verpleeghuizen gevolgd door thuiswonende ouderen boven de 60 jaar en daarna pas de rest van de bevolking. Door dit succes van drukuitoefening beginnen andere groepen eveneens druk uit te oefenen; er lijkt wel een gevecht gaande te zijn om de momenteel beperkt beschikbare vaccins.

Wat nog erger is, is dat er, zoals uit krantenberichten van 14 januari blijkt, bij de vaccinatie in ziekenhuizen mensen voordringen die helemaal geen contact met patiënten hebben, o.a. managers, keukenpersoneel etc. Het lijkt wel oorlog!!!

Dit gaat ten koste van ouderen en andere mensen met een hoog risico op een dodelijk verlopende Covid 19 besmetting. De oorzaak van het succesvolle voordringen is dat er terecht geen controle bij het vaccineren heeft plaatsgevonden. De naar mijn mening echte oorzaak is dat de moraliteit bij grote groepen in onze samenleving ernstig tekort komt. Het sedert een groot aantal jaren toenemen van egoïsme en egocentrisch handelen en denken klinkt er duidelijk in door…

Januari 2021, Leo H.D.J. Booij