Uit de slof geschoten…
Uit de slof geschoten…

Laatst liep ik op mijn sloffen de trap af en viel bijna, gelukkig kon ik me aan de reling vastpakken en bleef overeind. Ik was dus duidelijk uit de slof geschoten.

Het gezegde ‘uit de slof geschoten’ is de laatste tijd veelvuldig in de media te horen. Vorig jaar bleek dat onze premier aan driftbuien leed en om de haverklap, terecht of onterecht, uit de slof schoot. Bij de oud-voorzitter van de tweede kamer bleek er ook sprake te zijn van intimidatie zoals de huidige voorzitter stelde en een onderzoek ernaar wilde instellen. De oud-voorzitter onttrok zich daaraan zodat het onderzoek geen doorgang kon vinden. Korte tijd later bleek er ook bij enkele ministers sprake te zijn van intimidatie en het veroorzaken van een onveilig gevoel bij de medewerkers. Tenslotte barste enkele weken geleden de bom toen duidelijk werd dat ook de voorzitter van de eerste kamer met regelmaat uit de slof schoot en onheus gedrag ten aanzien van de ambtenaren vertoonde.

Sinds enige tijd moeten bedrijven wettelijk een vertrouwenspersoon hebben om dit uit de slof schieten te signaleren en maatregelen ter correctie te nemen. Elke onderneming moet daartoe een protocol opstellen.

Nederland staat tegenwoordig bol van de protocollen. In mijn vroegere werkkring was er een protocol voor bijna elke handeling die door de medewerkers werd verricht. Zoveel, dat het bijna ondoenlijk was al die protocollen te lezen. En als je je er niet aan hield was je verwijtbaar nalatig. Veel van die protocollen zijn volstrekt overbodig omdat wat er in staat behoort tot de basis van de vakopleiding. Zo’n protocol zou vereenvoudigd gesteld kunnen inhouden dat je voor het indraaien van een schroef een schroevendraaier moet gebruiken en voor het inslaan van een spijker een hamer. Als ik met zulke protocollen werd geconfronteerd kon ik vroeger uit mijn slof schieten.

Beuningen, juni 2023
Leo H.D.J. Booij