Nostalgie
Nostalgie

Eind vorig jaar hebben wij onze zolder na 20 jaar weer eens opgeruimd. We kwamen onder andere een paar plakboeken tegen met krantenknipsels uit de 2 periodes dat ik lid was van de gemeenteraad. Ik dacht dat ik ze al lang had weggegooid. Van opruimen kwam die middag niet veel meer, van lezen des te meer. Toch verrassend om te zien waarover je je toen druk maakte en dat je naam toch na elke vergadering in de krant verscheen. Een aantal zaken zou ik nu anders hebben aangepakt en een ander standpunt hebben ingenomen dan ik toen deed. Dat noemt men voortschrijdend inzicht. Als ik toen (jaren zeventig) had geweten wat verdichting van het aantal woningen per hectare uiteindelijk zou betekenen (verpaupering) had ik me feller daartegen verzet.

Toen we een dag later weer aan de zolder begonnen trof ik een bandrecorder aan (zo’n ding waarop op een plastic band muziek etc. kon worden opgenomen en afgespeeld die mijn puber kleinkinderen niet eens meer kennen). Plots herinnerde ik mij dat die in de tachtiger jaren op zolder was terecht gekomen omdat hij kapot was. Nooit was er iets van gekomen hem te laten repareren. Ik was benieuwd naar welke muziek ik vroeger luisterde. Ik kreeg de schoonvader, met gevoel voor techniek, van een van mijn dochters zover dat hij hem zou proberen te repareren. Onderdelen waren er niet meer maar van marktplaats wist hij nog eenzelfde kapotte bandrecorder te kopen. Hij gebruikte onderdelen om die van mij te repareren. In februari dit jaar belde hij me enthousiast op en liet me een stukje muziek horen, het was gelukt … ! Ik kon bijna niet wachten om het apparaat weer thuis te krijgen en was dank blij dat mijn schoonzoon hem een week later kwam brengen. De erbij horende banden (tien stuks) had ik op zolder ook gevonden en dus ging ik meteen aan de slag. Ik liet de bandrecorder op volle sterkte door het huis (gelukkig een vrijstaande woning) galmen en beleefde oude tijden met mijn favoriete muziek.

Het viel mij op dat ik nog steeds van soortgelijke muziek hou en die onbewust op CD heb aangeschaft, of via Spotify beluister.
Maar dat oude geluid heeft toch een ander timbre, het is warmer van toon. Daardoor kwamen spontaan de feesten die we vroeger hielden of bijwoonden weer boven … Daardoor laat ik mij nu met regelmaat wegvoeren, in blijde verrukking over wat we allemaal mochten beleven.

Binnenkort ga ik toch weer eens op de zolder rommelen, wie weet wat ik nog tegen zal komen …

Leo HDJ Booij