Nieuwjaar…
Nieuwjaar…

We zitten alweer enkele weken in het nieuwe jaar 2023 en bij velen is de herinnering aan oudjaars-avond alweer weggeëbd. Sommige goede voornemens zijn alweer geschonden en langzamerhand wordt het duidelijk dat er zich meer ongeregeldheden hebben voorgedaan dan op nieuwjaarsdag door de media werd verkondigd; met name in de grote steden. De trend van 2022 wordt kennelijk doorgezet.

Mensen zijn agressiever geworden, steeds meer kinderen zijn in het bezit van wapens en bijna elke dag wordt er iemand vermoord. Het vertrouwen in overheid en regering is schrikbarend gedaald en het individuele egoïsme is toegenomen.

De inflatie is schrikbarend hoog, de kosten van levensonderhoud en de energiekosten zijn enorm gestegen. Bij grote groepen in de samenleving begint de armoede zichtbaar te worden. De gezondheidszorg en ouderenzorg dreigen onbetaalbaar te worden, de kwaliteit van het onderwijs is aanzienlijk gedaald, om over het gebrek aan personeel in vele branches maar te zwijgen. Voor ons, ouderen, is er veel onzekerheid wat de veranderingen in de pensioenen zal gaan betekenen… Voor de meeste jongeren is het vinden van zelfstandige huisvesting een groot probleem dat gezinsvorming en onafhankelijkheid in gevaar brengt.

Dit alles veroorzaakt onzekerheid bij mensen en is waarschijnlijk één van de oorzaken van de gedragsverandering die is opgetreden. Onze nazaten zullen het zeer waarschijnlijk minder goed krijgen dan wij lange tijd hebben gehad.

Na deze opsomming zult u misschien denken dat ik een zwartgallig mens ben. Niets is minder waar …

Met veel plezier zie ik de ontwikkeling van mijn zes kleinkinderen, waarvan enkelen de volwassen leeftijd beginnen te bereiken, terwijl enkele anderen nog maar net de luierleeftijd ontgroeien. Er is geen groter genoegen dan hen te zien ontwikkelen tot volwaardige mensen. Ik ben heel gelukkig met mijn echtgenote waarmee ik inmiddels 56 jaar het leven deel. Met vertrouwen treed ik mijn steeds weer opdoemende gezondheidsproblemen tegemoet en neem ik met veel plezier deel aan de activiteiten van de clubs waarvan ik lid ben. Het is jammer dat kleine groepen in onze samenleving het levensgenot van andere grotere groepen verstieren.

Ik wens u allen een gezond en genoeglijk 2023 toe, ook al is het al Driekoningen geweest.

Weurt, januari 2023
Leo H.D.J. Booij