Campagne maakt senioren bewust van hun invloed bij de verkiezingen
Campagne maakt senioren bewust van hun invloed bij de verkiezingen

Senioren Netwerk Nederland is gestart met een bewustwordingscampagne voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De campagne, met als titel Oud genoeg om wijs te kiezen!, roept senioren op zeker te gaan stemmen op 22 november en bij het stemmen rekening te houden met wat de politieke partijen willen op het terrein van ouderenbeleid.

Senioren Netwerk Nederland, waarin seniorenverenigingen KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO-Overijssel samenwerken, vindt dat beleid voor ouderen een prominente plaats hoort te hebben in de verkiezingsprogramma’s. Het aantal senioren in Nederland neemt in snel tempo toe. Daarom horen partijen plannen en een visie te presenteren op onder meer het gebied van wonen, zorg, inkomen, welzijn, veiligheid en buurtvoorzieningen voor ouderen.

Verstandig ouderenbeleid

Om senioren bewuster te maken van hun invloed bij de verkiezingen heeft Senioren Netwerk Nederland de campagne Oud genoeg om wijs te kiezen! gelanceerd. Onderdeel van de campagne is een petitie. Wie de petitie tekent laat aan alle politieke partijen weten op 22 november rekening te houden met het ouderenbeleid in hun verkiezingsprogramma’s.

Elke stem telt

De bewustwordingscampagne Oud genoeg om wijs te kiezen! is ook bedoeld om senioren aan te sporen daadwerkelijk te gaan stemmen op 22 november. Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van de 65-plussers niet stemt. Maar als de politiek nu geen werk maakt van passend beleid voor senioren, treft dat in de (nabije) toekomst miljoenen Nederlanders, oud én jong.

Online en op papier

De petitie Oud genoeg om wijs te kiezen! kan zowel online – via petities.nl – als op papier worden getekend. In de ledenmagazines van de samenwerkende KBO-bonden verschijnt deze maand een papieren petitieformulier. Daarnaast zullen veel KBO-vrijwilligers op pad gaan om steun voor de petitie te verzamelen.