Wie ziin wij?

KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor.

Waar staan we voor ?

– Diensten te verlenen en behartigen van individuele belangen van de leden.

– Vertegenwoordigen van de belangen op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau.

– Samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk doel.

Wat zijn de voordelen?

– Ledenservice: Ouderenadviseurs en belastinginvullers van de afdeling kunnen u helpen met het invullen van allerlei formulieren en contacten met instanties. Een waardevolle ondersteuning als u het zelf niet kunt of weet hoe u dit aan moet pakken.

– KBO leden kunnen profiteren van veel kortingen bv. op telefoons, energierekening en rijbewijskeuringen met de KBO ledenpas.

– Een collectieve ziektekostenverzekering kunt u afsluiten bij diverse zorgverzekeraars.

– 10 keer per jaar ontvangt u het ledenblad KBO/PCOB: een magazine speciaal voor senioren, boordevol interessante informatie.

– Het lidmaatschap bedraagt € 25,- per jaar en wordt eenmaal per jaar geïnd in de maand november voor het nieuwe jaar.

KBO afdeling Babberich.

In ons Kulturhus “De Borg” verzorgen wij elke dinsdagmiddag (van sept. t/m april) van 13.30 uur t/m 16.30 uur activiteiten-middagen. Dit is een ontmoetingsplaats voor senioren uit onze woonplaats.

U kunt hier deelnemen aan activiteiten zoals div. kaartspelletjes en 1 x per maand een bingo. Ook zijn er andere activiteiten zoals een kerstviering, carnaval en verjaarmiddagen. Nieuwe ideeën/ activiteiten kunnen ontwikkeld en georganiseerd worden, uiteraard bij voldoende deelname.

 

Heeft u vragen of wilt u lid worden? U bent van harte welkom.

Belt u dan met Mevr. J. Rijsdijk, telefoonnummer 0316-248224.

U bent van harte welkom!