Wie ziin wij?

KBO Gelderland is de grootste seniorenorganisatie van Gelderland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor.

Waar staan we voor ?

– Diensten te verlenen en behartigen van individuele belangen van de leden.

– Vertegenwoordigen van de belangen op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau.

– Samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk doel.

Wat zijn de voordelen?

– Ledenservice: Ouderenadviseurs en belastinginvullers van de afdeling kunnen u helpen met het invullen van allerlei formulieren en contacten met instanties. Een waardevolle ondersteuning als u het zelf niet kunt of weet hoe u dit aan moet pakken.

– KBO leden kunnen profiteren van veel kortingen bv. op telefoons, energierekening en rijbewijskeuringen met de KBO ledenpas.

– Een collectieve ziektekostenverzekering kunt u afsluiten bij diverse zorgverzekeraars.

– 10 keer per jaar ontvangt u het ledenblad de Ons: een magazine speciaal voor senioren, boordevol interessante informatie.

– Het lidmaatschap bedraagt € 25,- per jaar en wordt eenmaal per jaar geïnd in de maand november voor het nieuwe jaar.

KBO afdeling Babberich.

In ons Kulturhus “De Borg” verzorgen wij elke dinsdagmiddag (van sept. t/m april) van 13.30 uur t/m 16.30 uur activiteiten-middagen. Dit is een ontmoetingsplaats voor senioren uit onze woonplaats.

U kunt hier deelnemen aan activiteiten zoals div. kaartspelletjes en 1 x per maand een bingo. Ook zijn er andere activiteiten zoals een kerstviering, carnaval en verjaarmiddagen. Nieuwe ideeën/ activiteiten kunnen ontwikkeld en georganiseerd worden, uiteraard bij voldoende deelname.

 

Heeft u vragen of wilt u lid worden? U bent van harte welkom.

Belt u dan met dhr. F. Burgers, telefoonnummer 0316 247143

U bent van harte welkom!