Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland-Midden zoekt versterking

Cliëntenraad Ambulancezorg Gelderland-Midden zoekt versterking

27-11 Goed ambulancevervoer; uw belang en onze zorg!! Wegens het vertrek van twee leden zijn we vanaf maart 2019 op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraad van de Ambulancezorg Gelderland-Midden. De cliëntenraad is een advies- en medezeggenschapsorgaan van de Raad van Bestuur van VGGM.

De cliŽntenraad bestaat uit een onafhankelijke groep mensen die de belangen vertegenwoordigt van (potentiŽle) cliŽnten van Ambulancezorg Gelderland-Midden. De raad geeft directie en management gevraagd ťn ongevraagd advies over plannen, acties en besluiten die de inzet en de kwaliteit van de ambulancezorg in al haar facetten raken. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verbouwing of verhuizing, een wijziging van de doelstelling van de organisatie of om veranderingen op het gebied van veiligheid, hygiŽne, privacy, kwaliteitszorg of klachtafhandeling.

Samenstelling en inhoud vergaderingen
De cliŽntenraad bestaat uit vijf leden en komt 4 Š 5 x per jaar bijeen voor een vooroverleg en een aansluitend overleg met management en professionals. De cliŽntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliŽnten. Zij toetst de plannen van Ambulancezorg Gelderland-Midden aan vier kwaliteitscriteria: toegankelijke zorg, veilige zorg, continuÔteit van zorg en effectieve zorg in het algemene belang van (potentiŽle) cliŽnten.

Wij zijn op zoek naar een persoon dieÖ.
- geÔnteresseerd is in de organisatie van de ambulancezorg in de regio (Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar);
- de motivatie heeft om de gemeenschappelijke belangen van de patiŽnten van de Ambulancezorg Gelderland-Midden te behartigen;
- bereid is om circa 5 keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de raad;
- bereid is om scholing te volgen.

Een lid van het cliŽntenberaadÖ.
- is in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen en te adviseren vanuit het patiŽntenperspectief;
- kan zich inleven in de belangen van patiŽnten, maar voldoende afstand nemen van individuele belangen;
- heeft een kritische, constructieve en open houding;
- is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
- kan zich goed mondeling uitdrukken;
- kan in teamverband functioneren.

Wat levert het je opÖ.
- kennis over de organisatie en financiering van de gezondheidszorg in het algemeen en de acute gezondheidszorg in het bijzonder. Je hebt hier met je adviezen/inbreng ook invloed op;
- je praat met professionals over onderwerpen als acute zorg aan mensen met verward gedrag, personeelswerving, gebruik van data voor optimalisatie van de aanrijtijden, crisiscommunicatie etc.;
- je kunt af en toe een interessant seminar of congres bezoeken;
- je hebt de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden;
- er is een vacatieregeling ter vergoeding van gemaakte onkosten zoals reiskosten.

Interesse of meer informatieÖ.
Stuurt u dan uiterlijk 17 december je motivatiebrief en een kort cv naar, of neem contact op met
Karin Kalthoff van Zorgbelang Inclusief karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl

terug naar overzicht