Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Belangenbehartiging

Namens alle KBO en PCOB afdelingen in Gelderland, heeft KBO Gelderland onderstaande brief verzonden naar alle politieke partijen in de provincie Gelderland.

Klik hier voor de brochure.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer/mevrouw,

In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de rijksoverheid is er sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving.
De enorme toename van het aantal senioren heeft invloed op de beleidsvelden van gemeenten maar ook voor u als provincie. Op dit moment zijn er in Gelderland bijna 400.000 mensen die 65 jaar of ouder zijn. Het seniorenbeleid is een taak voor de gemeenten, maar de provincie heeft wel de rol als aanjager en stimulator. Wij zien dan ook graag dat de provincie meer aandacht heeft voor het sociale beleid en met name de doelgroep senioren. Door gemeenten te faciliteren met zaken als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en communicatie. Dit alles om de gemeenten en daarmee de hele provincie Gelderland seniorvriendelijk(er) te maken.

In de bijlage treft u een brochure met daarop vier thema’s welke wij als belangenorganisatie van Senioren in Gelderland nog graag bij u onder de aandacht brengen:
Mobiliteit voor iedereen, Groene leefomgeving, Leefbaarheid en Wonen naar wens.

Verder willen wij u als provinciale politieke partij drie algemene aanbevelingen mee geven:

1) Zorg dat u de wereld van senioren kent en dat senioren zich in de politiek kunnen herkennen.
2) Betrek senioren actief bij het maken en uitvoeren van seniorvriendelijk beleid en luister naar verhalen van de individuele burgers.
3) Geef senioren een structurele plaats in advies- en overlegorganen en zorg voor een goede afspiegeling van de Gelderse bevolking op uw kandidatenlijst.

Uiteraard zijn wij bereid om een toelichting te geven op de genoemde thema’s, waarvoor wij zeker zullen ingaan op uw uitnodiging.

Met vriendelijke groeten,
Namens alle verenigingen/afdelingen van de KBO en PCOB in Gelderland

Dhr. Paul Peters
Voorzitter KBO Gelderland

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------