“.”,
Van harte welkom bij BOZ!

Wie zijn we?
Belangenvereniging Ouderen Zevenaar (BOZ) is de lokale vereniging van en voor senioren en richt zich op alle inwoners van 55 jaar en ouder in de stad Zevenaar. BOZ is vertegenwoordigd in het Platform Senioren Zevenaar. Als lid van BOZ bent u tevens lid van de landelijke KBO.

Waar staan we voor?
BOZ komt op voor de belangen van de ouderen op o.a. de volgende gebieden:
– Zorg en gezondheid
– Wonen en welzijn
– Inkomen en koopkracht
– Mobiliteit en veiligheid

Bestuur
Ons bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Voorzitter:                  Truus Peters
Penningmeester:         Aad Kwant
Secretaris:                   Susan de Vries
Bestuursleden activiteiten: Cecilia Paalvast en Hennie Bakker
U kunt contact met ons opnemen via het secretariaat:
telefoon 0316 341276 of e-mail: L.vries84@upcmail.nl.

Helaas hebben wij wegens de oplopende coronabesmettingen moeten besluiten om zowel de Adventsbingo als de Kerstviering te laten vervallen!

Hopelijk kunnen we in 2022 wel starten met de Nieuwjaarsbingo op 4 januari a.s.