“.”,
Van harte welkom bij BOZ!

Wie zijn we?
Belangenvereniging Ouderen Zevenaar (BOZ) is de lokale vereniging van en voor senioren en richt zich op alle inwoners van 55 jaar en ouder in de stad Zevenaar. BOZ is vertegenwoordigd in het Platform Senioren Zevenaar. Als lid van BOZ bent u tevens lid van de landelijke KBO.

Waar staan we voor?
BOZ komt op voor de belangen van de ouderen op o.a. de volgende gebieden:
– Zorg en gezondheid
– Wonen en welzijn
– Inkomen en koopkracht
– Mobiliteit en veiligheid

Bestuur
Ons bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Voorzitter:                  Theo van Pomeren
Penningmeester:         Aad Kwant
Secretaris:                   Susan de Vries
Bestuurslid alg:           Truus Peters
Bestuursleden activiteiten: Cecilia Paalvast en Hennie Bakker
U kunt contact met ons opnemen via het secretariaat:
telefoon 0316 341276 of e-mail: L.vries84@upcmail.nl.

Activiteiten
Door het jaar heen organiseren wij diverse activiteiten, zoals maandelijks bingo- en soosmiddagen (muziekmiddag met gezellige koren, een lezing of presentatie en uiteraard een kerstviering), maar ook een jaarlijkse vakantiereis en bus dagtocht.
Door de coronamaatregelen ligt momenteel alles stil, maar wij hopen binnenkort onze activiteiten weer te kunnen opstarten.