Verhuisvergoeding huurwoning
Verhuisvergoeding huurwoning

Wilt u verhuizen van een grote huurwoning naar een kleinere huurwoning? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie
Inwoners van 55 jaar of ouder die een huurovereenkomst hebben met een woningcorporatie kunnen deze subsidie aanvragen.

Waarvoor
Provincie Gelderland wil de doorstroom op de woningmarkt stimuleren. Huurt u in Gelderland een grote woning van een woningbouwcorporatie en gaat u verhuizen naar een kleinere huurwoning? Dan is er een verhuisvergoeding mogelijk.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als de huurwoning die vrijkomt:

 • staat in de provincie Gelderland;
 • eigendom is van een woningcorporatie met huizenbezit in Gelderland;
 • beschikbaar blijft als huurwoning voor de woningcorporatie;
 • tenminste 3 slaapkamers heeft;
 • tenminste 65 m2 bruto vloeroppervlakte heeft.

De woning waarnaar u verhuist, moet voldoen aan de volgende criteria:

 • het is een huurwoning;
 • de woning heeft maximaal 2 slaapkamers;
 • de woning is op lange termijn geschikt voor senioren;
 • het huurcontract staat op naam van de subsidieaanvrager.

Daarnaast is het nodig dat:

 • bij het proces rondom de verhuizing een verhuiscoach betrokken is;
 • tenminste 1 lid van uw huishouden 55 jaar is;
 • u tenminste 1 jaar in de vrijkomende woning heeft gewoond;
 • u bij uw aanvraag verklaringen van de verhuiscoach en de woningcorporatie meestuurt.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, Deze link opent een andere website  Paragraaf 2.25 Verhuisvergoeding huurwoning

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt € 2.000 en is een vast bedrag.

Subsidie aanvragen

Voordat u deze subsidie kunt aanvragen, moet u altijd eerst contact hebben gehad met 1 van de verhuiscoaches uit dit overzicht Deze link opent een andere website.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal Deze link opent een andere website. Om in te loggen heeft u uw DigiD nodig.
Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Verhuisvergoeding huurwoning.

U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023.

Houd er rekening mee dat u bij uw aanvraag de volgende bijlagen moet uploaden:

Vraag uw woningcorporatie en verhuiscoach om deze formats in te vullen en te ondertekenen.

Bent u tussen 1 november 2021 en 10 januari 2022 al in contact geweest met een verhuiscoach en wilt u gebruik maken van de regeling? Dan kunt u vanaf 10 januari 2022 met terugwerkende kracht een subsidieaanvraag indienen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. Subsidieaanvragen worden niet meer in behandeling genomen als het bedrag is bereikt.

Bij een deel van de subsidieontvangers controleren we via een steekproef of de subsidie terecht is ontvangen.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Stel uw vraag aan de verhuiscoaches of via het vragenformulier Deze link opent een andere website of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.