Senioren Netwerk Nederland: schaf eigen risico zorgverzekering af!
Senioren Netwerk Nederland: schaf eigen risico zorgverzekering af!

Senioren Netwerk Nederland steunt de initiatiefwet van Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) en ziet het afschaffen van het eigen risico in de zorgverzekering als één van de oplossingen om passende zorg te bevorderen en gezondheidsverschillen te verkleinen.

Nederland is één van de meest welvarende landen van de wereld. Maar in ons land overlijden mensen in een lagere sociaal-economische positie gemiddeld acht jaar eerder. Ook leven ze gemiddeld drieëntwintig jaar in minder goed ervaren gezondheid. Anno 2023 nemen de gezondheidsverschillen tussen mensen nemen niet af, maar juist toe. Het vergroten van de kans-gelijkheid vanuit een gezonde sociaal-economische basis is de sleutel tot een gezonder leven voor iedereen. Er worden veel maatregelen getroffen om de bestaanszekerheid te verbeteren, maar helaas met te weinig effect.
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/zorgbestuurders-hooglerarenen-prominenten-aan-kabinet-alles-op-alles-om-te-voorkomen-dat-mensen-ziek-wordendoor-armoede

Senioren Netwerk Nederland (samenwerkingsverband van KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO-Overijssel die gezamenlijk de belangen van 210.000 leden behartigen) wil passende zorg: geen overbehandeling én geen onderbehandeling.
Het verplicht eigen risico in de Zorgverzekeringswet maakt het juist voor mensen met meer gezondheidsproblemen financieel moeilijker om toegang tot de nodige zorg te krijgen. Het centrale argument in het initiatiefwetsvoorstel betreft het verband tussen enerzijds het recht van allen op toegang tot de noodzakelijke zorg en anderzijds de sociaal-economische voorwaarden om dat recht te kunnen uitoefenen. Het verplicht eigen risico zou geen reden
mogen zijn om het ziekenhuis of vervolgonderzoek te mijden. Naast onderbehandeling neemt bovendien de druk op de eerstelijnszorg toe.
Ook het vrijwillig eigen risico in ruil voor een lagere zorgpremie moet verdwijnen. Mensen met een kwetsbare gezondheid, waaronder ouderen en chronisch zieken, zijn niet in de positie die keuze te maken, waardoor zij in feite meebetalen aan andermans korting. Beide vormen van eigen risico leiden derhalve tot een oneerlijke verdeling van zorgkosten, zorgmijding, verergering van gezondheidsproblemen, duurdere behandelingen en extra druk
op bepaalde zorgvormen.

Senioren Netwerk Nederland onderschrijft dit centrale argument in het initiatiefwetsvoorstel en is voorstander van zorgvuldige uitwerking ervan. Hierbij is het vanzelfsprekend ook van cruciaal belang om te onderzoeken welke gevolgen de afschaffing van het eigen risico heeft voor de hoogte van de inkomensgebonden nominale premie en de zorgtoeslag, met name voor de verzekerden met lagere inkomens.