Welkom bij de Seniorenbond Renkum  !

Onze afdeling is actief in de zes dorpen van de Gemeente Renkum: Doorwerth, Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek, Renkum en Wolfheze.

Met de twee gebruikelijke taken.

Een; belangen behartigen van en diensten verlenen aan senioren,woonachtig in deze gemeente. Hulpverlening bij het invullen van het belastingbiljet is een gewaardeerde service. In de maandelijkse Nieuwsbrief staat ook ons lokale-Nieuws.

Twee; contacten stimuleren tussen de leden. De afdeling kent uiteraard een jaarvergadering en kerstviering. Daarnaast een wandelgroep (wekelijks) en een kunstclub. Leden van 75 jaar en ouder worden op hun verjaardag gefeliciteerd door onze verjaardagstelefoon.Ledenmiddagen en dagtochten worden georganiseerd. Onze leden ontvangen de Seniorenbond Renkum Nieuwsbrief en uiteraard  het magazine van KBO-PCOB..

De Seniorenbond Renkum (de volledige naam) is opgericht in 2018 als opvolger van het KBO-Renkum en de PCOB. Het KBO Renkum bestond vanaf  1987 en vierde in 2017 haar 30-jarig bestaan. SbR telt zo’n 400 leden; de contributie is doelbewust laag.Seniorenbond Renkum is een vereniging met rechtspersoonlijkheid,aangesloten bij KBO Gelderland en via haar bij het samenwerkingsverband KBO-PCOB in Utrecht.

Voor verder contact bent u welkom: tel 0317-357731 of e-mail moniquetenkate@upcmail.nl

Bestuur
Voorzitter:
Ton Marijnissen T 0317-356460
tonmarijnissen@planet.nl

Secretariaat:
Monique ten Kate T 0317-357731
Laman Trip Plantsoen 4
6865 CS Doorwerth
moniquetenkate@upcmail.nl

Penningmeester
Sybren Miedema T 0317- 314547
sybrenmiedema@gmail.com 

Bestuurslid Activiteiten:
Floor Frederiks T 026-4456593
floorfrederiks21@gmail.com

Algemeen Bestuurslid
Jet Kooderings T 026-3336058
E jetkooderings@hotmail.com

Ledenadministratie
Jet Kooderings
E:  jetkooderings@online.nl

SbR Nieuwsbrief
Eindredacteur
Monique ten Kate

Distributie
Frits van Loon T 026-3335912
Kopij
Uiterlijk de 15e van de maand naar
moniquetenkate@upcmail.nl

Printen
Duoshop Doorwerth
Volgende uitgave Magazine KBO-PCOB & SbR Nieuwsbrief week 12 2021

Wilt u de  Nieuwsbrief digitaal en in kleur ontvangen?
Stuur een e-mail naar het secretariaat en het wordt geregeld.

Banknummer
NL23INGB0000096121 t.n.v. Seniorenbond Renkum

Agenda

Voorlopig vinden de bijeenkomsten en activiteiten geen doorgang in verband met de Corona crisis

Elke dinsdag:
(April tot en met Oktober)
10.00 uur Fietsen
De Koningshof, Heelsum
Info: Theo Wigman
T 06-37453328 of
Jan Nijeboer T 0317-318755

Elke woensdag:
9.30 uur Wandelen
Parkeerplaats Hartenstein/Talsmalaan, Oosterbeek.
Info: Lenie de Bruijn
T: 026-3337149