Oproep: deelnemers gezocht voor burgerpanel Academie Gezondheidszorg -Hogeschool Saxion
Oproep: deelnemers gezocht voor burgerpanel Academie Gezondheidszorg -Hogeschool Saxion

Binnen de Academie Gezondheidszorg van Hogeschool Saxion willen we graag meer samenwerken met patiënten, cliënten, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen. Thema’s in ons onderzoek zijn preventie, gepersonaliseerde zorg en technologie. We hebben de wens om in alle fasen van het onderzoek dat we doen, van idee tot uitvoering en publicatie, te zorgen voor de passende betrokkenheid van de mensen om wie het in het onderzoek draait.

Hiervoor verkennen we graag met de deelnemers hoe we dit het beste kunnen vormgeven. Zelf denken wij aan een panel dat ongeveer drie keer per jaar bij elkaar komt. Het panel denkt mee over nieuwe ideeën en plannen voor onderzoek en zorgvernieuwing en is een kritische stem tijdens de uitvoering van de projecten. Daarbij gaat om vragen als welke onderzoeken hebben prioriteit, hoe betrekken we de doelgroep zo goed mogelijk, welke aandachtspunten zijn er bij de uitvoering van het onderzoek etc.

Op dit moment benaderen we mensen om aan dit panel deel te nemen.

Wilt u namens de KBO-/PCOB participeren in het panel?

De eerste bijeenkomst wordt binnenkort gepland en die zal eind september/begin oktober 2021 plaatsvinden. We bieden een onkosten- en reisvergoeding aan voor de bijeenkomsten.

Hebt u vragen, bel of mail gerust!

Hartelijke groet,

Harmieke van Os-Medendorp PhD
Associate lector verpleegkunde

Saxion Hogeschool
e-mail: h.vanos@saxion.nl
telefoon: 06-82139712