Open Call voor buitententoonstelling ‘In het begin: een ode aan de natuur’
Open Call voor buitententoonstelling ‘In het begin: een ode aan de natuur’

HEILOO, 1 juli 2022 – Het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo organiseert van 25 maart
tot en met 25 september 2023 de buitententoonstelling met meditatieve wandelroute: In het begin:
een ode aan natuur (voorlopige titel). Deze buitententoonstelling met meditatieve wandelroute is
onderdeel van het publieksprogramma Natuur & Geloof. Het thema van de tentoonstelling is de
hedendaagse relatie tussen mens en natuur.

Met de Open Call dagen we kunstenaars en ontwerpers uit om aan de hand van één van de
scheppingsdagen het thema (relatie tussen mens en natuur) te verbeelden. Meer weten? Download
de factsheet! Vanaf 1 juli tot en met 26 augustus 2022 kunnen ontwerpen worden ingezonden.

Verbeelding, verbinding, verwondering
In een tijd waarin de natuur onder druk staat, is de verbinding tussen mens en natuur relevanter dan
ooit. Het Heiligdom wil met de tentoonstelling de verbinding tussen mens en natuur zichtbaar maken,
de verbinding met de natuurlijke omgeving en medemens stimuleren en de verwondering over
natuur prikkelen.

Beoordelingscommissie
Alle inzendingen worden beoordeeld door een speciaal voor dit project samengestelde
beoordelingscommissie. Deze beoordelingscommissie bestaat uit:
● Jeroen de Wit, rector Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
● Nanine van Smoorenburg, programmamanager Onze Lieve Vrouw ter Nood
● Anne Beeksma, erfgoedspecialist
● Dick Riesmeijer, fotograaf
● Hanneke Maassen, meester in de bloemsierkunst

De kunstenaars/ontwerpers van de zeven geselecteerde ontwerpen worden gevraagd om het
ontwerp uit te werken tot een kunstwerk voor de buitententoonstelling. Daarvoor wordt een
honorarium en productiebudget beschikbaar gesteld