Negen nieuwe ouderenadviseurs in Renkum
Negen nieuwe ouderenadviseurs in Renkum

De gemeente Renkum heeft er negen vrijwillige ouderenadviseurs bij. Deze vrijwilligers geven senioren advies op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën, zodat zij in staat zijn om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

Weten wat het aanbod is 

De vrijwilligers helpen senioren in de gemeente Renkum hun weg te vinden doordat zij weten wat het aanbod aan hulp is. Bovendien zijn zij zelf ook wat ouder. Negen vrijwilligers hebben vrijdag de opleiding Ouderenadviseur van KBO Gelderland afgerond.  

Dat Renkum nu vrijwillige ouderenadviseurs kent, is een lang gekoesterde wens van wethouder Leonie Rolink. ,,Het idee om het project ouderen adviseurs op te pakken kwam van Seniorenbond Renkum, die bij zusterorganisaties in Ede en Wageningen hoorde dat het daar een groot succes was”, zegt Jet Kooderings Clemens van de Seniorenbond Renkum. 

Tien reacties 

Eind 2020 werden de eerste gesprekken gevoerd met welzijnsorganisatie Renkum voor Elkaar en de gemeente Renkum. Een oproep op de gemeentepagina van de huis-aan-huiskrant Rijn en Veluwe leverde meer dan tien reacties op. Al heeft het door corona even geduurd voordat de opleiding daadwerkelijk kon beginnen. 

Alle inwoners van boven de 75 jaar krijgen binnenkort een brief van de gemeente waarin ze op de hoogte worden gesteld dat ze met al hun vragen terecht kunnen bij deze ouderen adviseurs. ,,De gecertificeerde vrijwillige ouderen adviseurs gaan snel aan de slag en richten zich voornamelijk op ouderen in de gemeente Renkum, dat is hun doelgroep”, zegt Kooderings Clemens.