Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Zorgverzekeringen

Korting op uw Zorgverzekering?
De KBO-PCOB heeft een contract afgesloten met Zilveren Kruis waardoor de KBO en PCOB leden van een korting kunnen profiteren.
Echter krijgen wij als KBO Gelderland steeds vaker de vraag of wij bij meerdere zorgverzekeraars een korting kunnen bedingen, dat is ons ook voor 2020 weer gelukt!  

De "SKAG": Samenwerkende KBO Afdelingen in Gelderland
Het bestuur van KBO Gelderland wil de afdelingen graag informeren over de mogelijkheid tot het aanbieden van zorgverzekeringen voor uw KBO leden via uw eigen afdeling. Via de zogenaamde "SKAG": de Samenwerkende KBO Afdelingen in Gelderland zijn er afspraken gemaakt met een tweetal zorgaanbieders en is er een gezamenlijk contract voor collectiviteitskorting afgesloten. In het schema hieronder vindt u de kortingen die deze aanbieders bieden en de collectiviteitnummers. Let op: deze korting geldt alleen voor leden van afdelingen die lid zijn van KBO Gelderland.

Zorgverzekeraar Korting basispakket Korting aanvullende verzekering Extra's
Zilveren Kruis 3%

10%

25% korting op het pakket Extra Vitaal (speciaal voor senioren)
Gratis Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket met 6x gratis fysiotherapiebehandelingen
en vergoeding rijbewijskeuring *
€20,- tegemoetkoming voor nieuwe KBO-PCOB-leden in het eerste verzekeringsjaar. *
Tot 250,- extra vergoeding hulp bij mantelzorg (bij aanvullende verzekering vanaf twee sterren).
* Dit geldt bij het afsluiten van een aanvullende verzekering van minstens één ster,
dus niet bij alleen een aanvullende tandartsverzekering.

VGZ

4%

5% Tot 32 behandelingen fysiotherapie
Tot 25 dagen vervangende mantelzorg en tot € 1000 voor een mantelzorgmakelaar
Tot € 700 voor preventieve cursussen (bijvoorbeeld valtraining of slaaptherapie)
Tot € 25 vergoeding voor het lidmaatschap van een ledenorganisatie
Praktische Palliatieve Box voor de zorg van een naaste
CZ 2,5% nvt


Zorgverzekeraar Collectiviteitsnummer Website Telnr:
Zilveren Kruis 207000837 www.kbo-pcob.nl/zk 071 365 2080
VGZ 5095 www.vgz.nl/skag 0900  84 90
CZ 2640031 www.cz.nl 088 555 7777