Er is geen gebruiker ingelogd

Info proces KBO-PCOB vernieuwt

Advertenties
Achtergrondinformatie

Informatie proces KBO-PCOB vernieuwt

8-5-19    Belangrijkste punten en vragen Extra AV 8 mei 2019
8-5-19    Bijlage 1 Presentatie Extra AV 8 mei
8-5-19    Bijlage 2 Verklaring BWBW B. Platenkamp
8-5-19    Bijlage 3 Inbreng H. Beaart Bergharen-Hernen-Leur  

8-5-19    Concept Notulen Extra AV 8 mei 2019

6-5-19     Motie afdelingen Oost Gelre t.b.v. extra AV 8 mei 2019

17-4-19   (Concept) Notulen AV 17 april 2019
17-4-19    Motie BWBW t.b.v. AV 17 april 2019


17-4-19   Toelichtende Presentatie AV 17 april

15-4-19   Brief Bondenberaad aan KBO afdelingen in Nederland inzake Utrechtse actie

28-3-19   Concept tussenrapportage Bondenberaad KBO - G.J. Jansen

29-3-19   Concept verslag Ledenraad Unie KBO 29 maart

27-3-19   Manifest tbv bijzondere bijeenkomst KBO Afdelingen dd 27 maart (Utrechtse afdelingen)
27-3-19   Aanvulling op het Manifest KBO Afdelingen

6-3-19     Brief van het Bestuur KBO-G aan afdelingen over ontwikkelingen KBO-PCOB

22-2-19   Beleidsbrief tbv Ledenraad PCOB van Rik Buddenberg (voorzitter PCOB)

21-2-19   Brief van het Bestuur KBO-G aan afdelingen inzake petitie Utrechtse afdelingen

14-2-19   Brief van Wil van der Kruijs, voorzitter Unie KBO

13-2-19   Reactie van Bestuur KBO-G op brief 20 dec 2018 van de afdelingen Bemmel-Doornenburg en Weurt

7-2-19     Concept verslag werkconferentie Ledenraad KBO-PCOB 29 januari 2019

5-2-19     Reactie van Bestuur KBO-G op brief dd 7 januari 2019 Beuningen en Wijchen

28-1-19   Brief van Bestuur Unie KBO aan vier provinciale bonden als reactie op bericht 27 januari

27-1-19   Emailbericht van 4 bonden (Limburg, Overijssel, Noord-Holland, Gelderland) aan Unie KBO bestuur als op reactie Unie  

12-2-19   Brief aan C. Versteden (adviseur Limburg) van W. vd. Kruijs (vz Unie KBO)

8-2-19     Email van C. Versteden (adviseur Limburg) aan W. vd. Kruijs (vz Unie KBO)

25-1-19   Reactie Unie KBO Bestuur op email 4 bonden 25 jan

25-1-19   Email vier bonden nav besluiten ledenraad 23 januari

23-1-19   Concept verslag Extra ledenraad Unie KBO van 23 januari
23-1-19   Besluiten extra ledenraad Unie KBO 23 januari

11-1-19   Brief van provinciale bonden Limburg, Overijssel, Noord-Holland, Gelderland, aan Bestuur Unie KBO

11-1-19   Bijlage bij brief 11 januari vier bonden
 
7-1-19    Reactie van Beuningen en Wijchen op voorstel Commissie van Goede diensten aan Bestuur KBO-G

20-12-18 Reactie BWBW op verzoek aandragen  leden voor Commissie van Goede diensten aan Bestuur KBO-G

18-12-18 Reactie Bestuur KBO-G op brief 5 December Wijchen en Beuningen ivm opzegging lidmaatschap

5-12-18   Reactie Wijchen en Beuningen op opzegging en bemiddeling aan Bestuur KBO-G

4-12-18   Verzoek KBO-G aan BWBW aandragen leden Cie Goede Diensten 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regiobijeenkomsten 20/24 sept en 1 okt 2018 - achtergrondinformatie

Uitnodiging regionale bijeenkomsten (gewijzigd)

Beleidsplan KBO Gelderland 2010-2015 (en verder)

Jaarplan 2018 KBO Gelderland

Jaar- en financieelverslag 2017 KBO Gelderland

SBOG en terugname van projecten

Contributie niveau KBO Gelderland en KBO-PCOB

Meerjarenbeleidsplan KBO-PCOB 2017-2019

Contouren strategisch Beleidsplan KBO-PCOB September 2015
Aanvullende notitie en nadere uitwerking van de nota ‘Contouren strategisch beleidsplan 2015-2017’ (Contourennota)

Verslag Ledenraad Unie KBO 17 maart 2016

Strategie KBO-PCOB vernieuwt – adviesrapport stuurgroep KBO-PCOB vernieuwt! 8 maart 2018

Oplegger Bestuur KBO-PCOB t.a.v. advies stuurgroep KBO-PCOB vernieuwt! 8 maart 2018

Input brief KBO Limburg ledenraad KBO-PCOB 8 maart 2018

Verslag Ledenraad KBO-PCOB 8 maart 2018

Opmerking KBO-G op verslag Ledenraad KBO-PCOB 8 maart 2018

Vervolg advies Strategie KBO-PCOB vernieuwt – adviesrapport stuurgroep 19 juni 2018

Notitie bestuur KBO-PCOB t.a.v. vervolg advies stuurgroep 19 juni 2018

Input brief KBO Overijssel ledenraad KBO-PCOB 19 juni 2018

Input brief KBO Limburg ledenraad KBO-PCOB 19 juni 2018

Input KBO-G Ledenraad KBO-PCOB 19 juni 2018
 
Verslag Ledenraad KBO-PCOB 19 juni 2018

Verslag Ledenraad Unie KBO 4 juli 2018