Er is geen gebruiker ingelogd

Algemene Vergadering

Advertenties
Algemene Vergadering

- Brief dhr. Jenniskens penningmeester KBO Limburg 10 aug 2020
- Reactie dhr. Knoop Unie bestuur op brief Jenniskens

Algemene Vergadering KBO-G 9 september 2020

- Uitnodiging AV 8 juli 2020
- Agenda
- Concept verslag AV 8 juli 2020
- Samenvatting punten AV 8 juli 2020
- Presentatie KBO Gelderland - Overleven of vernieuwen?
- Begrotingen KBO-G 2021
- Rapport KBO Gelderland - Overleven of vernieuwen?
- Winst&Verlies rekening KBO-G 1e halfjaar 2020

Stukken Ledenraad Unie KBO 7 augustus 2020

 - Conceptverslag LR Unie KBO 7 augustus 2020

- Agenda LR Unie 7 aug
- Omgang met minderheidsopvattingen bij besluitvorming
- Voorstel instelling Landelijke Bond
- Aangescherpte notitie werkgroep federatie nieuwe stijl
- Onderbouwing kostprijs basispakket
- Globale doorrekening basispakket geclusterd

- Verslag vergadering 19 juni aangepast

Stukken Ledenraad Unie KBO 16 juli 2020:

- Concept Verslag LR Unie KBO 16 juli 2020

- Agenda LR Unie 16 juli 2020
- Jaarrekening 2019 Unie KBO
- Concept verslag LR 19 juni 2020 Unie
- Uitwerking nieuwe structuur Unie KBO
- Voorstel Statutenwijziging Unie KBO
- Federatie KBO-PCOB Nieuwe stijl

Algemene Vergadering 8 juli 2020

- Uitnodiging AV 8 juli 2020 (let op dit zijn 3 paginaís)
- Agenda AV 8 juli 2020
- B1. Verslag Algemene Vergadering 12 februari 2020
- B2. Jaar- en financieel verslag KBO Gelderland 2019
- B3. Jaarplan 2020 KBO Gelderland
- B4. Begroting 2020 KBO Gelderland
- B5. Aanbiedingsbrief contributieafdracht 2020
- B6. Notitie Penningmeester Dhr. W. Wedemeijer
- B7. Specificatie activiteiten KBO Gelderland

Informatie mbt besluiten Ledenraad Unie KBO 6 september 2019:

- Eindrapport Bondenberaad 8 aug 2019

- Samenvatting en conclusies overleg Bondenberaad Bestuur Unie KBO 12 juli 2019

- Notitie tbv besluitvorming Unie KBO KBO-PCOB Vernieuwt

- Notitie besluiten ivm eindrapport bondenberaad

- Verslag 6 september Ledenraad Unie KBO

Stukken Ledenraad Unie KBO 19 juni 2020:

- Agenda Ledenraad Unie KBO 19 juni 2020

- Concept Verslag vergadering Ledenraad Unie KBO d.d. 15-11-2019

- Een nieuwe start voor de Unie KBO

- Verslag LR Unie KBO 6 september 2019

- Gespreksverslag 4 bonden 2 juni bestuur KBO-PCOB

- Jaarverslag 2019 Unie KBO

- Jaarverslag 2019 KBO-PCOB

- Advies financiŽle commissie