Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Verzekering

De verzekeringen van KBO Gelderland

Met ingang van 1 januari 2020 heeft het Bestuur van KBO Gelderland besloten om gebruik te gaan maken van de vrijwilligersverzekering zoals door de Gemeenten in de provincie Gelderland afgesloten. Voordat KBO Gelderland hiertoe heeft besloten heeft zij eerst de voorwaarden en de verzekerde rubrieken van deze “Gemeente polis” getoetst aan de verzekering zoals die vóór 2020 bij KBO Gelderland in gebruik was. Uit die toets zijn geen wezenlijke verschillen gebleken zodat wij u langs deze weg graag informeren over de verschillende verzekerde rubrieken waar Vrijwilligers, en afdelingen van KBO Gelderland een beroep op kunnen doen ingeval van schade, en waaronder ook begrepen schade toegebracht aan derden (aansprakelijkheid)
Bij vragen of voor het melden van een schade kunt u kunt u contact opnemen met
Aad Overvliet (KBO-Gelderland )Tel: 06-11959857 of verzekering@kbogelderland.nl
U ontvangt dan een schadeformulier, en wij onderhouden het contact met de verzekeringsmaatschappij en met u. KBO-Gelderland houdt dus net als voorheen de regie in eigen handen en ziet toe op een juiste en correcte schadeafhandeling.

Belangrijk: deze verzekering zoals afgesloten door de Gemeente betreft een zogenaamde secundaire verzekering, zoals ook de verzekering voorheen van KBO Gelderland.
Secundair betekent dat een schade éérst gemeld moet worden op een door de vrijwilliger, of afdeling eventueel zelf afgesloten verzekering (al of niet van oudere datum) die dat risico ook dekt. Wanneer zo’n verzekering niet bestaat of geen of niet voldoende dekking biedt, dient de schade gemeld te worden op de verzekering zoals afgesloten door de Gemeente. KBO Gelderland zal u hierbij graag behulpzaam zijn !

Klik hier voor alle informatie.