Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
KBOLeden
Verschillenanalyse KBOLeden

Bij de rechtmatigheidscontrole door Zilveren Kruis (ZK) is gebleken dat er sprake is van onvolkomenheden in de gegevens in KBOLeden.
Zilveren Kruis maakt gebruik van de gemeentelijke basisadministratie (GBA). KBOLeden wordt gevuld met door de leden zelf aangebrachte informatie, in een aantal gevallen aangevuld met door de ledenadministrateur zelf verzamelde informatie.

Uit een verschillenanalyse komen de volgende afwijkingen:

- De registratie van straat-, huis- en kamernummers in KBOLeden is lang niet altijd consequent en in de juiste velden.
Hoe verwerk je bijvoorbeeld een complex adres als Eerste Thaalweg West nummer 24 bis? Ook bij bewoners in een verblijfsinstelling met afdelings- en kamernummers ontstaan regelmatig verschillen in registratie. Bovendien leidt het afkorten van straatnamen tot fouten.
Soms wordt “nvt” ingevuld in velden die leeg moeten blijven.

- Een ‘truc’ om correct gespelde adressen te krijgen: vul postcode en huisnummer in en laat daarna KBO-leden zoeken naar de adresgegevens zoals de in de basisadministratie van de gemeenten staan. Hiervoor is de “ZOEK” knop op het individuele ledenscherm bedoeld.
Op deze manier is men er zeker van dat de adresgegevens juist in de ledenadministratie staan.

- Geboortedata worden onjuist/onvolledig of niet ingevuld of er wordt een fantasie-datum ingevuld (bijvoorbeeld 1.1.1900).

- Voorletters worden niet zorgvuldig ingevuld, bijvoorbeeld de eerste letter van de roepnaam. Die wijkt soms af van de officiële voorletter (bijvoorbeeld de H van Hans, waar de J van Johannes correct is).

- Gebruik en schrijfwijze van de meisjesnaam gaat regelmatig fout.

- Adreswijzigingen worden niet altijd doorgegeven aan de afdeling. Bijvoorbeeld wanneer een partner opgenomen wordt in een zorginstelling met verblijf. De op het huisadres achterblijvende partner ziet zichzelf als het aanspreekpunt voor de vereniging en ziet daarom geen noodzaak om het postadres van de partner aan te passen.

- Verhuizingen worden niet altijd goed verwerkt. Bijvoorbeeld: een lid dat verhuist wordt uitgeschreven door afdeling A, maar het lid wordt niet aangemeld bij afdeling B waar het nieuwe adres onder valt. Het verhuizende lid komt er soms pas na maanden achter dat er geen post meer komt van KBO, maar doet vervolgens niet meer de moeite om zich aan te melden als lid in de nieuwe woonplaats.

- Partners van leden worden ingeschreven als relatie, donateur enz. (onbekend met het feit dat beide partners lid moeten zijn om in aanmerking te komen voor collectiviteitskorting).

- Afdelingen maken een andersoortig lidmaatschap mogelijk, zoals relatie of donateur. Soms dragen deze mensen wel gewoon contributie af aan de afdeling maar ze worden niet ingeschreven als lid in de ledenadministratie, zodat er geen contributieafdracht hoeft plaats te vinden. Deze mensen kunnen geen gebruik maken van de collectiviteitskorting (terwijl ze zelf het idee hebben gewoon lid te zijn).