KBO-PCOB peiling: Politiek houdt onvoldoende rekening met de belangen van senioren
KBO-PCOB peiling: Politiek houdt onvoldoende rekening met de belangen van senioren

Ruim de helft (53%) van de senioren vindt dat politiek Den Haag onvoldoende rekening houdt met de belangen van ouderen. Dat blijkt uit een peiling van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Slechts twaalf procent vindt van wel. Ondanks het gevoelde gebrek aan aandacht, is dit geen reden om niet naar de stembus te gaan. Bijna alle senioren (98%) geven aan van plan te zijn om te gaan stemmen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Het blijkt maar weer dat senioren trouwe stemmers zijn. En nu deze groep meer dan de helft van het aantal stemgerechtigden uitmaakt, mogen de politieke partijen die loyaliteit ook wel belonen door ze mee te nemen in hun verkiezingsplannen en bij het vormen van het nieuwe kabinet.” Met name koopkracht (AOW en pensioen), wonen en zorg en welzijn zijn, wat senioren betreft, de belangrijkste thema’s die een nieuw kabinet moet oppakken.

Ondanks de trouwe stembusgang, is het vertrouwen in de Nederlandse politiek niet overtuigend. Een derde (33%) van de senioren heeft vertrouwen in de politiek, een kwart (25%) ziet dat toch echt anders. Desondanks blijft de interesse voor Den Haag groot, 97% is enigszins tot sterk geïnteresseerd in de Nederlandse politiek.

Stemwijzer

Om zich te oriënteren op welke partij ze de komende Tweede Kamerverkiezingen willen stemmen, maakt bijna de helft (45%) van de senioren gebruik van de publieke debatten op televisie, gevolgd door het invullen van een stemwijzer (37%) en het lezen van partijprogramma’s (28%). Opmerkelijk detail: hoe jonger de senior, hoe meer er gebruikt wordt gemaakt van de (digitale) stemwijzers.

Aandacht

Behalve thema’s als koopkracht, wonen, zorg en welzijn, vindt ruim een kwart van de senioren dat het kabinet zich, naast deze voor senioren belangrijke onderwerpen, zich ook bezig moet houden met onder andere onderwerpen: zorgen dat er geen tweedeling komt in de maatschappij tussen jongeren en ouderen, vluchtelingen, woonzorg voor jongeren, versnelde aanpak van de energietransitie, verschil tussen arm en rijk verkleinen en klimaatproblematiek.

Onderzoek

Het onderzoek is in de periode van 2 tot 7 maart gedaan. Aan het onderzoek hebben 1534 senioren deelgenomen, met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar.

Verkiezingstelefoonlijn

KBO-PCOB krijgt veel vragen over de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Over het briefstemmen, maar ook hoe het straks precies gaat in het stembureau. Naast het bezoeken van onze speciale verkiezingswebsite, is er tijdens de verkiezingen de KBO-PCOB Verkiezingstelefoonlijn geopend, speciaal voor alle vragen rond de verkiezingen.

De Verkiezingstelefoonlijn is via 030- 3400600, tijdens de verkiezingsdagen (15, 16 en 17 maart) van 9.00 tot 17.00 uur geopend.