Verenso: “Teleurstellend: nauwelijks aandacht voor kwetsbare ouderen”

Verenso, de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is teleurgesteld dat er in de plannen die het kabinet vandaag op Prinsjesdag bekend maakte, wederom zeer beperkte aandacht is voor kwetsbare ouderen en de rol die de specialist ouderengeneeskunde kan vervullen in de zorg voor deze doelgroep. Juist nu de vergrijzing de komende jaren exponentieel toeneemt. Regierol De Miljoenennota benoemt nadrukkelijk dat de houdbaarheid van de ouderenzorg zwaar onder druk staat. Als er niets verandert zal er de komende jaren geen passende zorg meer kunnen worden geboden aan ouderen die dit nodig hebben. Verenso is teleurgesteld dat er bij het zoeken naar een oplossing geen oog is voor de regierol die de specialist ouderengeneeskunde kan vervullen bij kwetsbare ouderen in de ...
Lees meer

Crowdfunding pensioenverzet

2 september 2022 Seniorenorganisaties steunen pensioenverzet Pieter Lakeman met crowdfunding. Het verzet van voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI tegen de pensioenaanpak van De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt steun van zeven seniorenorganisaties. Zij gaan Lakeman in zijn gevecht financieel steunen en beginnen een crowdfunding actie. Het betreft KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO Overijssel plus de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en de Stichting PensioenBehoud. Hoe kunt u bijdragen: https://www.kbo-brabant.nl/pensioen-crowdfunding-seniorenorganisaties/ ...
Lees meer

COLUMN

Zomergasten

Ik had, als therapeut werkend binnen de Geestelijke Gezondheidszorg, een eerste gesprek met een wat sjofel geklede man. Hij kwam omdat hij veel sombere buien had en soms kwaaiig uit de slof schoot. De reden daarvan was hem niet duidelijk. Hij en zijn vrouw had...
Lees column

Senioren van nu: meer dan de moeite waard

Gezond en goed oud worden, dat vinden we belangrijk. Maar oud zijn? Dat is een ander verhaal. Voor KBO Gelderland, met bijna 20.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Gelderland, is het een uitdaging om daar een weg in te vinden. Feit is, dat we met z’n allen steeds ouder worden en dat het aantal senioren groeit. Een groep die er toe doet in onze maatschappij. Vanwege het aantal, maar ook vanwege de toegevoegde waarde, als mantelzorger, oppas voor de kleinkinderen en op tal van plekken als betrokken vrijwilliger. En natuurlijk moet er rekening worden gehouden met de zorg die een deel van deze groep uiteindelijk nodig heeft.

 

Krachtig en kwetsbaar

Het mooie van senioren is, dat ze tegelijkertijd krachtig en kwetsbaar kunnen zijn, ongeacht hun leeftijd! Die kracht en kwetsbaarheid zorgen ook voor een verbondenheid met elkaar. Binnen de KBO is dat heel goed zichtbaar. We maken samen plezier, werken samen aan onze gezondheid en onze ontwikkeling, komen op voor elkaar op en zien naar elkaar om. Dat maakt de KBO tot een organisatie die er toe doet in onze samenleving. Word ook lid van de KBO, dat kost maar een paar tientjes per jaar en je krijgt er heel veel voor terug. Kijk maar eens rond op onze website of ga kennismaken bij een afdeling in de buurt. Echt de moeite waard!