Effecten lockdown nog niet zichtbaar in verpleeghuizen

Update registratie verpleeghuizen 5 januari 2021. De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg. In totaal zijn op 5 januari 26.888 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 1.304 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 472 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 832 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 3.248 patiënten zijn overleden; 5.638 patiënten zijn hersteld. In totaal zijn deze week 129 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

Ook in het nieuwe jaar zien we, net als in de laatste maanden van 2020, een toename in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. De gevolgen van de huidige maatregelen zijn daarmee nog niet zichtbaar. Verenso heeft om deze reden –in overleg met de betrokken EPD-leveranciers- besloten door te gaan met de publicatie van de wekelijkse COVID-19-cijfers. De publicatie van de cijfers loopt door tot 1 juni 2021, zodat gevolgen van de genomen maatregelen, waaronder de vaccinatie in de sector, inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Update Ysis
De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 10.274 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.677 verdenkingen op COVID-19 en 7.597 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 7.957 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 2.142 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.723 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 419 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 3.516 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Pluriform Zorg
Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart 2020 kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven. Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.

Pluriform Zorg meldt op 5 januari 2.007 COVID-19-registraties tot nu toe. Hiervan zijn 826 patiënten positief getest op COVID-19; bij 314 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 1.140 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 317 patiënten uit de registratie overleden; 594 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons
Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 9.814 verdenkingen op COVID-19 en 5.660 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 15.474 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 789 patiënten zijn overleden; 1528 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie
Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.