Verloedering
Verloedering

Wat is er mis in de Nederlandse samenleving. Het lijkt erop dat steeds meer zonder beperkingen moet mogen, ongeacht de gevolgen. Zowel bij terechte en onterechte protesten slaat de verloedering toe. Zowel private- als gemeenschapseigendommen worden beschadigd en vernield. Geen rekening wordt meer gehouden met de belangen van anderen en de mening van minderheidsgroepen blijken steeds belangrijker te worden. Overheden (Rijk, Provincie en Gemeente) gedogen steeds meer, bang dat het anders tot excessen komt waarbij wordt vergeten dat het protest of de demonstratie op zich al een exces is. Te denken valt aan de bezettingen van grote wegen in en rond Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, maar ook aan de recente acties van zogenaamd studenten bij de Universiteiten. Niet alleen is de overgrote meerderheid van onze bevolking het niet met deze acties eens, maar zij draaien indirect ook nog eens op voor de opgelopen schade aan wegen en gebouwen, aan vernield inventaris en aan de economische gevolgen van de acties. Ik ben niet tegen demonstraties, ook niet tegen die door kleine minderheden in onze samenleving, maar ik vind wel dat de gevolgen binnen de perken moet blijven. Starheid in standpunten, zoals nu blijkt bij de studentenrellen, belemmert de mogelijkheid over de problemen te debatteren. Deelname van niet-studenten daaraan riekt naar opruiing, vandalisme en criminaliteit om van de onacceptabele bedreiging door verwerpelijke methoden (gooien van ammoniak, vuurwerk etc.) van politie en ME nog te zwijgen.

Het is tijd dat overheden maar ook de rechterlijke macht harder gaat optreden om deze excessen te bestrijden en voorkomen. Leeftijdsgenoten herinneren zich waarschijnlijk nog het optreden van de marine in Rotterdam en Amsterdam waarbij het over was met het relschoppen. Laksheid in optreden en veroordeling zoals nu het geval is, nodigt alleen uit tot nieuwe en verdergaande rellen. Onze maatschappij verloedert.

Beuningen, mei 2024
Leo H.D.J. Booij