Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Horssen
« terug naar overzicht

Welkom bij de afdeling Horssen!

Secretariaat : Hans van Kuijk
Hertenkamp 24
6631 CC  Horssen
Tel.: 0487-542004

e-Mail:     kbohorssen@gmail.com

KBO   Seniorenvereniging afdeling Horssen.

Doelstelling : het behartigen van de belangen van Senioren in het algemeen en die van leden in het bijzonder.

De vereniging tracht hiermee het welzijn van Senioren te bevorderen .

Onze vereniging is er voor iedereen die ouder is dan 50 jaar.

Beleidsaspecten zijn :gezondheid en zorg, welzijn, koopkracht, mobiliteit en wonen voor senioren.

De contributie bedraagt in 2014  € 22,50 per jaar .

Hiervoor krijgt men 10 x per jaar het blad de Nestor.
Ook hebt u door uw lidmaatschap bij diverse bedrijven en instanties korting.
Gratis wandelkaart voor het Voorbosch van de Heerlijkheid Horssen.
Het secretariaat kan u alle informatie verstrekken.
Het ledental bedroeg rond de jaarwisseling 160

In 2014 hebben de volgende personen zitting in het bestuur:

Coen van Wichen  Voorzitter telefoon......: 542702
Hans van Kuijk         Secretaris …............: 542004
Marianne Loeffen Penningmeester. .......: 541998
Hilly Coppes Bestuurslid…………...........: 541278
Marian van Oosteren Bestuurslid .......….: 541489