Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Dialoogbijeenkomsten Zorg Verandert

Dialoogbijeenkomsten Zorg Verandert

18-9 Een dialoog is een open gesprek dat bijdraagt tot onderling begrip, verbondenheid en inzicht. In een dialoog gaan mensen werkelijk met elkaar in gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Deelnemers onderzoeken samen wat werkt en waar het om draait. Luisteren met aandacht en onderzoeken van de eigen oordelen en andere zienswijzen zijn essentieel. Een dialoog is de tegenhanger van een debat of discussie. Het gaat niet om het overtuigen, maar om ervaringen en perspectieven te delen waarbij mensen open staan voor de zienswijzen van de ander. De waarheid ligt in het midden.

Dialoogbijeenkomst
In een dialoogbijeenkomst gaan acht tot twaalf personen met elkaar in gesprek en samen op zoek naar passende oplossingen. Er wordt een thema verkend en ervaringen, wensen en mogelijkheden uitgewisseld. Bijvoorbeeld over wat er nodig is om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Of hoe je je netwerk onderhoudt en opbouwt. Ook is het mogelijk om samen met andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld de gemeente, welzijnsorganisatie, de lokale zorginstelling en/of woningstichting in gesprek te gaan. Te denken valt aan een gesprek over het tekort aan seniorenwoningen. Of aan een gesprek met de gemeente over problemen met het openbaar vervoer. Het resultaat van de dialoog is wederzijds begrip voor en dieper inzicht in elkaars belangen, standpunten en beweegredenen. Dit is het startpunt voor een betere afstemming tussen de behoeften van verschillende partijen.

Getrainde dialoogbegeleiders begeleiden het gesprek en zorgen ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt. Een dialoog duurt ongeveer twee uur. De dialoog vindt plaats door een aantal rondes of fasen waarin de deelnemers hun verhaal kunnen vertellen, ervaringen en verlangens kunnen delen en tips kunnen geven. Iedereen neemt deel aan de dialoog als mens, niet vanuit zijn of haar (professionele) rol.

Dialoog kosteloos inzetten bij uw organisatie
Hebt u interesse om een dialoog te organiseren binnen uw gemeente of afdeling?
Neemt u dan contact op met KBO Gelderland via mariasmits@kbogelderland.nl

terug naar overzicht