Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Deelname onderzoek gevraagd

Deelname onderzoek gevraagd

02-4 Mijn naam is Sander de Kluis en op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek voor de masteropleiding Business Information Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit onderzoek is onderdeel van mijn afstudeerscriptie.

Het onderzoek richt zich op het gebruik van overheid login systemen door burgers, in dit specifieke geval DigiD van de Nederlandse Overheid. Verder zijn er onderzoeksvragen die zich richten op de bewustheid van online gevaren, en de bewustheid van impact van die gevaren.

Ook als u de DigiD app niet gebruikt, of niet bekend bent met de app, heeft het invullen van de enquête veel waarde.

Doel van het onderzoek is om te bepalen of er een wisselwerking is tussen extra veiligheid en gebruiksgemak.

Ingevulde enquêtes zijn anoniem en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Behalve leeftijd en geslacht worden er geen andere persoonsgegevens gevraagd.

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Het daadwerkelijke onderzoek gebeurt online en is te bereiken via onderstaande link:

https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cx1Xq4llhh7Wdq5?set=senior&version=version3

De enquête kan zowel op computer, tablet als smartphone worden ingevuld.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

terug naar overzicht