Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
KBO Druten; nieuwe naam, nieuw onderkomen

KBO Druten; nieuwe naam, nieuw onderkomen

27-3 “We blijven actief onder de vlag van de aloude KBO-PCOB maar zochten een nieuwe naam. Katholieke Bond van Ouderen schrok met name de jongere potentiële seniorenleden (50+) wat af. Vandaar de wedstrijd voor het bedenken van een nieuwe naam.“ Aan het woord is Tonny Zeeuwen, voorzitter van de Drutense Seniorenclub die deze week het 800ste lid verwelkomde. Zeeuwen benadrukte uit naam van het hele bestuur dat amper een jaar geleden het roer flink werd omgegooid na een grootscheepse enquête.

Dat bleek een succes; héél veel senioren wilden héél veel. Dus moest gezocht worden naar een eigen onderkomen. En daarvoor benaderden ze verantwoordelijk wethouder Sjef van Elk (uiteindelijk) met succes.

In een mooi pand aan de Kerkeland 7b kwam het nieuwe Activiteitencentrum Senioren 50+, dat woensdag 13 maart officieel geopend werd met het doorknippen van een lint (binnen, omdat het buiten stormde en plensde!) door het oudste KBO-lid Annie Hoes (96!) met enthousiaste hulp van burgemeester van Rhee – Oud Ammerveld , wethouder Sjef van Elk en het jongste KBO-lid, dhr. Kraft (55 jaar).

De burgemeester mocht ook de nieuwe naam van de club openbaren: “Dronio” hetgeen staat voor “Drutense Organisatie Net Iets Ouder”. Deze naam was bedacht door Stef Rikken. Hij mocht daarvoor een bescheiden, maar geestrijke prijs in ontvangst nemen. De ruim 120 belangstellenden gaven daarna in een gezellige ambiance (met een natje en een droogje) glashelder aan wat bij Dronio boven alles centraal staat: gezelligheid, sociaal contact en anti-vereenzaming.

terug naar overzicht