Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Bijeenkomst Digitalisering 12 maart 2019

Bijeenkomst Digitalisering 12 maart 2019

21-3 Op 12 maart 2019 organiseerde KBO Gelderland een bijeenkomst voor geïnteresseerde vrijwilligers over Digitalisering. Na het openingswoord van Marina Naijen, bestuurslid van KBO Gelderland, verzorgt Hans Straatman van Seniorweb een inleiding over de digitalisering van de samenleving. Hij maakt hierbij gebruik van voor de zaal herkenbare situaties en beelden. Vaak genoemde blokkades voor mensen om digitaal actief te worden zijn de taal (‘Engelse termen’) en de angst het toch niet te begrijpen.

Digitalisering kan veel voordelen bieden (praktisch nut, zoals reserveringen plaatsen, reistijden opzoeken) maar ook behulpzaam zijn in de zorg (uiteraard naast menselijk contact).
Deze presentatie van dhr. Straatman vindt u hier.

Na de pauze vertelt Hans Straatman over Seniorweb: Seniorweb verzorgt met behulp van vrijwilligers op veel leslocaties in Gelderland cursussen over de computer en internetgebruik. Daarnaast heeft Seniorweb een nieuwsbrief, Enter, waar veel informatie in wordt verstrekt.
U vindt de tweede presentatie van dhr. Straatman hier

Yvonne Sinkeldam van Rijnbrink (servicecentrum Bibliotheken) vertelt over de maatschappelijke taak van de bibliotheek: van traditionele uitleenbibliotheek wordt de stap gezet naar een centrum waar kennis en informatie ter beschikking wordt gesteld. De overheid heeft het digitaal vaardiger maken van burgers uitbesteed aan de bibliotheken. Dit digitaal vaardiger worden is steeds meer noodzaak, verschillende belangrijke instanties communiceren digitaal (o.a. SVB, CAK).
In alle bibliotheken in Gelderland met personele bezetting wordt Klik en Tik aangeboden (basisvaardigheden omgaan met de computer en internet) en als vervolg daarop Digisterker (digitaal communiceren met de overheid, DigiD). Deze cursussen zijn gratis en worden begeleid door docenten of deskundige vrijwilligers. Daarnaast zijn er in verschillende bibliotheken internetcafés, inloopspreekuren waarbij vrijwilligers (bijvoorbeeld van Seniorweb of KBO-PCOB) vragen beantwoorden. U vindt de presentatie van Mw. Sinkeldam hier.

Henk Roes is tabletcoach voor KBO-PCOB.
Tabletcoaches zijn vrijwilligers die kennis hebben van tablets en smartphones en senioren graag helpen in het wegwijs worden met deze apparatuur. Tabletcoaches kunnen bij mensen thuis komen om uitleg te geven (bijvoorbeeld als mensen slecht ter been zijn), maar kunnen ook uitleg geven in groepsverband (themamiddag, cursus). Wanneer er behoefte is aan de hulp van een tabletcoach kan het bureau van KBO Gelderland benaderd worden: 0481-450252 of info@kbogelderland.nl
Ook wanneer u zelf digitaal actief bent in uw regio en tabletcoach zou willen worde kunt u contact met het bureau opnemen. U vindt de presentatie van Dhr. Roes hier.

terug naar overzicht