Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
2019: ÉÉN MAGAZINE, ÉÉN VERSPREIDING

2019: ÉÉN MAGAZINE, ÉÉN VERSPREIDING

26-11 VERENIGINGSKATERNEN VERDWIJNEN Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de ledenraad van KBO-PCOB besloot dat de magazines van KBO en PCOB – Nestor en Perspectief – zouden opgaan in één gezamenlijk nieuw magazine. Omdat er destijds nog wat vrees was dat de herkenbaarheid van de beide verenigingen in het geding zou komen, werd afgesproken om in het hart van het magazine voor KBO- en PCOB leden een eigen verenigingskatern te plaatsen.

Inmiddels kan het Magazine van KBO-PCOB rekenen op veel waardering bij leden en bestuurders en gaven zij steeds vaker aan niet meer te begrijpen waarom er nog aparte katernen zijn, nu de samenwerking binnen KBO-PCOB zo sterk gestalte krijgt. Een ander obstakel is dat veel KBO- en PCOB-afdelingen de bezorging gezamenlijk willen organiseren, en dat is lastig zolang er aparte katernen zijn.

Om deze redenen heeft de ledenraad onlangs besloten vanaf 2019 te stoppen met de aparte verenigingskaternen. Dus krijgen we vanaf volgend jaar n en hetzelfde magazine met aandacht voor initiatieven in KBO- en PCOB-verband. Een mooi gezamenlijk begin.

VERSCHIJNING OP DINSDAG VOOR KBO N PCOB
Tot nu toe kregen PCOB-leden het magazine op vrijdag, bij KBO-leden was dat de dinsdag. Nu steeds meer afdelingen samengaan, horen we vaker het verzoek voor een gezamenlijke bezorgdag, zodat ze de verspreiding kunnen combineren.
Daarom is er zoals we al meerdere malen bekendmaakten in 2019 een vaste verschijningsdag voor iedereen: de dinsdag (meestal de laatste dinsdag van de maand).

Ook wordt de verspreiding op landelijk niveau volgend jaar samengevoegd. Nu gaan er pakketten via PostNL naar een PCOB-afdeling, terwijl een uur later misschien de rayonbezorger van de KBO om de hoek aflevert. Dat is niet handig en erg duur. Bovendien waren er veel klachten over de pakketbezorging bij PCOB. Daarom gaan we vanaf 2019 ook de bezorging bij PCOB grotendeels met rayonbezorgers doen. Dan zijn meer afspraken op maat mogelijk.
Omdat de bezorgadressen van KBO en PCOB worden samengevoegd, zullen alle bestaande routes gaan veranderen. Vr de eerste bezorging op 29 januari zullen de rayonbezorgers een ronde langs de afleverpunten maken om persoonlijk kennis te maken.

De afdelingen doen de verdere bezorging tot aan de deur. Zij zijn er vrij in om daarvoor een moment te kiezen. Krijgen zij de Magazines bijvoorbeeld op dinsdag van de rayonbezorger, maar willen ze liever op vrijdag bezorgen, dan is dat geen enkel probleem.

Kijk voor de verschijningsdata in 2019 op www.kbo-pcob.nl/data

terug naar overzicht