Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Bijeenkomst Lokale Belangenbehartiging 3 september 2018

Bijeenkomst Lokale Belangenbehartiging 3 september 2018

18-9 Op 3 september organiseerde KBO Gelderland een bijeenkomst over Lokale belangenbehartiging. Ria Aartsen, bestuurslid van KBO Gelderland en Antoinette Meys van Zorgbelang Gelderland hielden een presentatie over dit onderwerp.

Ria Aartsen, oud wethouder en bestuurslid van KBO Gelderland:
Belangenbehartiging vindt plaats op verschillende niveaus. KBO- en PCOB-afdelingen zetten zich in op lokaal niveau, KBO Gelderland onderhoudt contacten met provinciale collega-organisaties en adviesorganen als het ROCOV (samen met de PCOB) en KBO-PCOB behartigt landelijk de belangen van senioren.
Voor het lokale niveau zijn verschillende partijen van belang. Het dagelijks bestuur van een gemeente, het college van B en W maar zéker ook de gemeenteraadsleden. Uiteindelijk voert B en W uit wat de raadsleden besluiten, zij zijn dus een niet te onderschatten partij. En tot slot zijn ook de gemeenteambtenaren een partij die invloed uitoefent op het beleid en daarom moeten ook zij bekend zijn met KBO/PCOB en de belangen van hun doelgroep (zie bijlage: presentatie Ria Aartsen)
Belangenbehartiging betekent vooral: relaties opbouwen en onderhouden met alle partijen die invloed uitoefenen op het dagelijkse leven van senioren. Relaties bouw je op door zichtbaar te zijn (in de media, op bijeenkomsten) en in gesprek te raken en blijven. Hierbij moet je als afdeling initiatief nemen: nodig jezelf uit op gesprek, organiseer zelf een bijeenkomst waarop je gemeente, politiek en zusterorganisaties uitnodigt, laat op een opbouwende wijze weten wat je ergens van vindt. Laat zien dat je een betrouwbare, meedenkende gesprekspartner bent.
Voor meer informatie: klik hier voor de presentatie Ria Aartsen.

Antoinette Meys, Zorgbelang Gelderland en Utrecht
Hoe bereik je de doelgroep? (klik hier voor de presentatie)
Om belangen te kunnen behartigen moet je weten wat er speelt onder senioren. Platform Beter Oud (waar KBO-PCOB bij betrokken is vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg) ging met senioren in gesprek over wat voor hen belangrijk is om goed oud te kunnen worden. Hieruit ontwikkelde zij een toetsingskader voor beleid op het gebied van Wonen en Welzijn.
Dit toetsingskader kunt u kosteloos opvragen via KBO-PCOB, KBO Gelderland of downloaden via de site: https://www.beteroud.nl/ouderen/nieuws-toetsingskader-ouderen.html
Dit document biedt u houvast als u in gesprek gaat met gemeente over Wonen en Welzijn.

Zorgbelang Gelderland/Utrecht heeft vanuit het programma Zorg Verandert en het leefbaarheidsprogramma van Provincie Gelderland de mogelijkheid om dialooggesprekken te organiseren op afdelingsniveau. Kijkt u voor de mogelijkheden eens op de site: https://www.zorgbelanggelderland.nl/burgers/leefbaarheid-verbeteren-in-gelderland/

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Antoinette Meys AntoinetteMeys@zorgbelanggelderland.nl (026 384 28 52/06 53949471) of Maria Smits KBO Gelderland mariasmits@kbogelderland.nl (0481-450252)

terug naar overzicht