“Dit is de pagina van KBO Aalten”,
Hartelijk Welkom!

U bevindt zich thans op de pagina van de afdeling Aalten.
Hartelijk welkom.

Onze afdeling bestaat sinds 1971.
Naast het dorp Aalten horen ook Bredevoort en Dinxperlo en het daarbij behorende buitengebied bij onze afdeling.
Momenteel telt de afdeling ruim 250 leden.
De gegevens van de leden van onze afdeling worden verwerkt in de ledenadministratie.
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Hoe we dat doen kunt U nalezen in ons privacy protocol en onze privacy verklaring.
Die kunt U vinden als u er op klikt.

De afdeling is een ANBI-instelling.
Nadere gegevens vindt U als u hier klikt.

Voor nadere informatie over de afdeling of voor aanmelding als lid kunt u contact opnemen met de secretaris:

Jan Ebbers, de Pas 4, 7123 AE Aalten;
tel. 0543-474426;
e-mail: jbebbers@hetnet.nl

Het bestuur van de afdeling Aalten bestaat uit de volgende personen:

voorzitter:               Jan Hofman, Slingelaan 2, 7122 AV Aalten;
tel. 0543-472829;
e-mail: bj.hofman@kpnmail.nl<bj.hofman@kpnmail.nl>
secretaris:             Jan Ebbers, De Pas 4,  7123 AE Aalten;
tel. 0543-474426;
e-mail: jbebbers@hetnet.nl
penningmeester:    Emma Bijlsma-Franke, Hogestraat 86, 7122 BZ Aalten
tel. 0543-537965
email: henebijlsma@hetnet.nl
bestuurslid:            Leni Blij-Betting, Het Verzet 3, 7121 XA  Aalten;
tel.0543-471460;
e-mail: blij.blij@hetnet.nl
bestuurslid:           Henk Eijkelkamp, Geurdenstraat 48,  7122 CG Aalten;
tel.0543-472059;
e-mail:henk-eijkelkamp@planet.nl
bestuurslid:           Frits Weijers, Reviusstraat 40, 7121 VZ Aalten,
tel. 0543-474638
e-mail: f.weijers36@upcmail.nl
bestuurslid:           Ina Bennink-Pieterse, Eligiusstraat 20, 7121 ED Aalten
tel. 0543-472113
email: i.bennink@hotmail.nl

De contributie bedraagt momenteel € 25,– per lid en voor een echtpaar of partners € 47,50.
Het IBAN rekeningnummer van de afdeling is NL78RABO0300242557 t.n.v. KBO afd. Aalten</bj.hofman@kpnmail.nl>

Activiteitenkalender:

Vanwege de coronacrisis zijn alle geplande acticiteiten in de eerstkomende tijd afgelast.

De volgende activiteiten zullen alleen kunnen plaatsvinden als de coronamaatregelen dit toelaten:

29 maart 2021: paasstukjes maken;

19 mei 2021: verrassingstocht.