Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Unie KBO gaat criminaliteit tegen ouderen te lijf

Unie KBO gaat criminaliteit tegen ouderen te lijf

17-4 ’s-Hertogenbosch, 11 april 2012. De Unie KBO, met ruim 200.000 leden de grootste ouderenorganisatie in Nederland, bindt de strijd aan tegen de toenemende criminaliteit jegens ouderen. Zo is afgelopen maandag een 81 jarige man dodelijk slachtoffer geworden van een woningoverval. Aanleiding voor de Tweede Kamer om vragen te stellen aan Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie. Hij spreekt over een trend bij criminelen om juist ouderen als slachtoffer te kiezen en benadrukt dat er op dit onderwerp een focus is bij de politie en bij de minister zelf.

Nederland is ongerust

Bijna één op de twee Nederlanders maakt zich op dit moment zorgen over de veiligheid van senioren, zo blijkt uit een landelijk representatief onderzoek, in opdracht van de Unie KBO. De Nederlandse bevolking verwacht zelfs dat over 10 jaar de huidige veiligheidssituatie voor senioren is gezakt van het huidige rapportcijfer 5.3 naar een zorgelijke 4.9. Iets meer dan de helft van onze bevolking is van mening dat preventie, in de vorm van een gratis cursus veiligheid, een goede oplossing is.

Onveilig
De Unie KBO is bekend met het feit dat ouderen vaker slachtoffer zijn van inbraak, oplichting en pinpasfraude dan de generaties voor hen. Vandaar ook dat de Unie KBO nog onlangs overleg heeft gehad met het ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit overleg werden van onze zijde een aantal maatregelen genoemd die bij kunnen dragen aan de bestrijding van de toenemende criminaliteit tegen ouderen:

ouderen sneller en beter waarschuwen wanneer criminelen het in hun eigen omgeving op hun voorzien hebben;
een speciale portefeuille Senioren en Veiligheid in de Raad van Korpchefs;
ouderen gericht voorlichten over veiligheid en criminaliteit. De Unie KBO heeft een compleet programma ontwikkeld dat hiervoor gebruikt kan worden.


De Unie KBO denkt dat de minister met deze maatregelen de criminaliteit tegen ouderen beter kan aanpakken. Zelf organiseert de Unie KBO voorlichtingsbijeenkomsten voor ouderen over integrale veiligheid en kunnen leden een veiligheidscheck aan huis aanvragen. Daarnaast gaat de Unie KBO haar lokale afdelingen helpen met het organiseren van groepsbijeenkomsten over dit thema. De Unie KBO hoopt op een intensieve samenwerking met het ministerie om criminaliteit tegen ouderen daadkrachtig aan te pakken. De minister is - volgens zijn antwoorden op Kamervragen van de SGP - hiertoe nu bereid en is dus aan zet.

Over de Unie KBO
De Unie KBO is met ruim 200.000 leden de grootste, onafhankelijke seniorenorganisatie van Nederland. De Unie KBO komt op voor de belangen van senioren, met name op het terrein van zorg, welzijn, inkomen en koopkracht. Daarnaast biedt de Unie KBO haar leden diverse diensten, services en voordelen aan. Meer informatie over de Unie KBO: www.kbo.nl.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Arno Heltzel, telefoon 073-6123475 en 06-51295294.

terug naar overzicht