Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

16-4 Met ingang van 25 mei 2018 wordt een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Deze wet is van belang voor iedereen die met persoonsgegevens werkt, dus ook voor KBO Gelderland en uw afdeling.

Onze vereniging verwerkt persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens (dat zijn bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke voorkeur of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens et cetera). Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan extra strenge eisen voldoen. Daar is voor onze ledenadministratie echter geen sprake van. KBO Gelderland gaat altijd al zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal deze nooit zonder toestemming aan partijen buiten onze KBO-PCOB vereniging verstrekken. KBO Gelderland gebruikt uw persoonsgegevens voor het toezenden van relevante informatie en de digitale nieuwsbrief van KBO Gelderland. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u dat eenvoudig laten weten door te mailen naar: info@kbogelderland.nl of te bellen naar: 0481-450252

Het verenigingsbureau van KBO-PCOB heeft een tekst over de AVG opgesteld en een ‘Privacy-statement’. U mag dit statement als afdeling gebruiken en er naar verwijzen, u hoeft dus niet zelf een verklaring op te stellen (dat mag uiteraard wel).

Link: AVG
Link: Privacyverklaring

terug naar overzicht