Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Scholingsochtend Veiligheid 14 mei 2018

Scholingsochtend Veiligheid 14 mei 2018

22-3 Op maandag 14 mei 2018 organiseert KBO Gelderland een scholingsochtend over Veiligheid. Op deze scholingsochtend wordt uitleg gegeven over wat iemand zelf kan doen om zijn of haar eigen woning zo veilig mogelijk te maken. Ook wordt er aandacht besteed aan financiële veiligheid. Medewerkers van een bank vertellen over veilig bankieren en hoe u senioren hun financiële zaken veilig kunnen laten regelen wanneer men zelf niet (meer) in staat is dit te doen.

KBO Gelderland vind deze informatie belangrijk voor alle senioren. Daarom zal op deze ochtend ook ruimschoots aandacht zijn voor de mogelijkheden die er zijn om lokaal aan de slag te gaan met dit thema. Deze scholingsochtend is bedoeld voor afdelingsbesturen van ouderenbonden in Gelderland, vrijwillige ouderenadviseurs en overige geļnteresseerde vrijwilligers. Deelname is gratis en reiskosten worden vergoed op basis van 20 ct/km.

Datum: maandag 14 mei 2018
Tijd: 10.00u-12.00u (inloop vanaf 9.30u)
Locatie: Zalencentrum Wieleman, Westervoort

terug naar overzicht